Điều khoản sử dụng

Nuôi cá cảnh là chủ sở hữu của wesite https://nuoicacanh.net/. Sau đây là một số điều khoản sử dụng khi khách hàng truy cập vào website.

I. Thỏa thuận chung

Tất cả các thông tin trên website https://nuoicacanh.net/ bao gồm bài viết, hình ảnh, video, logo… thuộc bản quyền của nuôi cá cảnh. Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi sao chép, chỉnh sửa các mục trên với bất kỳ mục đích nào.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

II. Điều khoản về hoạt động

Nuôi cá cảnh sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.

Nuôi cá cảnh có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

III. Điều khoản về nội dung

Nội dung được chia sẻ trên nuôi cá cảnh được tham khảo thông tin từ một số website khác. Những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không khẳng định 100%. Người đọc nên có sự lựa chọn những thông tin xác đáng và đã được kiểm chứng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới vấn đề nội dung mà bạn đang tham khảo.

IV. Bảo mật

Tài khoản và thông tin truy cập của độc giả trên nuôi cá cảnh đều được bảo mật. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể sảy ra.

Xin chân thành cảm ơn!